Route

Vanuit alle richtingen rijdt u naar Dokkum. Daar volgt u industrieterrein Hogedijken. Bocksmeulen 35 bevindt zich rechts van de weg.

Let op: Er staat Strobosserweg op de kaart, maar dit is eigenlijk Bocksmeulen.