Overeenkomst levering meubilair aan Stichting Jeugdhulp Friesland getekend!

Dhr. Joh. de Jong eigenaar van De Jong Projectinrichters en Dhr. J.A. Oyen voorzitter Raad van Bestuur van Stichting Jeugdhulp Friesland hebben een overeenkomst getekend over het leveren van meubilair voor (her) huisvesting van verschillende locaties van Jeugdhulp Friesland.

Het doel van deze herhuisvesting is kennis en expertise te delen, relaties tussen verschillende partijen te versterken en de bezetting van het vastgoed beter te benutten.

Voor de herhuisvesting is gekozen voor Refurbishment met aanvulling van nieuw meubilair. De gunning die al in augustus plaats vond is gebaseerd op de oplossingen en inzichten die De Jong Projectinrichters te bieden heeft. De Jong is er dan ook trots op dat de opdracht hen gegund is en dat nu ook de overeenkomst getekend is waarmee De Jong Projectinrichters wordt aangemerkt als “Preferred supplier”.