Milieu

Zonnepanelen

Sinds eind 2015 proberen wij ons te voorzien in onze eigen stroom opbrengst door het plaatsen van 34 zonnepanelen, en zo mee te werken aan een duurzaam klimaat. Tot juli 2017 hebben we een CO2 besparing gedaan van 5042 KG en het voordeel van 16 bomen.IMG_2551

Tweedehandsmeubilair

De Jong Projectinrichters ruilt eventueel bestaand meubilair weer in en zet dit op een maatschappelijke verantwoorde wijze , nadat het is nagekeken, weer terug in de markt. Meubilair dat niet meer bruikbaar is wordt gescheiden, o.a. metaal, hout, en afgevoerd naar recycle bedrijven. Ook wordt verpakkingsmateriaal gescheiden verzameld en afgevoerd.

Stichting Kantoormeubel Recycling

Verder werken wij samen met Stichting kantoormeubel Recycling.

De Stichting kantoormeubel Recycling is een onafhankelijke stichting opgericht door mensen werkzaam als projectinrichters, producenten en ontwerpers in de kantoormeubelbranche die overtuigd zijn van het belang van een duurzame samenleving.

De Stichting draagt zorg voor het afvoeren en hoogwaardig recyclen van kantoormeubilair. Uitgangspunt hierbij is om met zo min mogelijk energieverlies het kantoormeubilair geschikt te maken voor hergebruik of te recyclen om uiteindelijk een zo hoog mogelijke reductie van CO2-uitstoot te realiseren en het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen.

Dokkum

De Jong kantoormeubilair is regionaal gevestigd en opereert in zijn regio, de afstanden zijn vaak kort tot zeer kort wat ook weer in transportkosten scheelt.

Eventuele verkopen buiten de regio worden met lokale transporteurs verzonden,om zo efficiënte rittenplanning te maken.

Ook hebben we meegedaan aan het koplopersproject van gemeente Dongeradeel en campagne maak geld met energie